Před pěti lety blesková povodeň prakticky zničila 120 let starou lokální železniční trať z Nového Jičína do Hostašovic. Namísto nákladné opravy byla trať zrušena a na jejím místě letos vyrostla cyklostezka, která byla slavnostně otevřena 26. září 2014.

Začátek cyklostezky je v Novém Jičíně pod areálem Tonak na ulici Žilinská, cyklostezka pak končí na vlakovém nádraží v Hostašovicích. Celková délka cyklostezky je 9,7 km a od hostašovického nádraží bude stezka napojena turistickým cykloznačením až k výletišti Zrzávky. V zimních měsících se počítá s využitím cyklostezky i pro běžecké lyžování.

Na trase bude stát celkem pět zastřešených odpočívadel se stolem, lavicemi a stojanem na kola. Informační panel s mapou popíše atraktivity obce, v níž se dané odpočívadlo nachází.

 

 

Dokumenty ke zveřejnění naleznete zde.

Obce, kterými cyklostezka prochází

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice prochází celkem 5 obcemi:

Pět obcí - Nový Jičín, Životice u Nového Jičína, Mořkov, Hodslavice a Hostašovice - se podílí na budování drážní cyklostezky vedoucí po trase bývalé železniční dráhy, kterou zničila blesková povodeň v roce 2009 a na které byl následně zrušen provoz.

Cyklostezka s asfaltovým povrchem a oddělenými jízdními pruhy pro každý směr měří bezmála 10 kilometrů a cyklistům přináší možnost vyhnout se jízdě po frekventované silnici první třídy mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím.

Rozpočet projektu činil 30 milionů korun a náklady vybudování cyklostezky hradila z velké části dotace z evropské unie, Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Nový Jičín

Malebné město Nový Jičín leží na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině, v severní části území obce spadá do CHKO Poodří. Městem protéká řeka Jičínka a říčka Zrzávka. Město vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce důležitých obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher, což mělo příznivý vliv na jeho rozvoj. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1313. Dokládá to listina, vydaná králem Janem Lucemburským, která udělila městu právo vybírat clo a mýto.

Nový Jičín je tradičním správním, kulturním a společenským centrem bývalého novojičínského okresu. Město se může pochlubit neobvykle vysokým počtem pamětihodností, které tvoří městskou památkovou rezervaci vyhlášenou v roce 1967. Z kulturních památek stojí za vidění unikátní pravidelné čtvercové náměstí. Najdeme zde cenné měšťanské domy lemované podloubím na všech čtyřech stranách. Mezi množstvím nádherných staveb vyniká pozoruhodný renesanční dům s dvoupodlažními lodžiemi, známý pod názvem Stará pošta. Výrazným domem na náměstí je bezesporu také budova radnice ozvláštněná věží s hodinami a ochozem. Střed náměstí zdobí morový sloup z počátku 18. století a kamenná kašna se sousoším tančících sedláků. Na centrální ploše náměstí je dále k vidění socha a kašna sv. Mikuláše, je zde načrtnuta cesta, která náměstím v minulosti úhlopříčně vedla. Zajímavým prvkem na náměstí je vodní dílo, představující devět vodotrysků, zvané Fontána času.

Vůbec nejstarší památkou města je původně gotický hrad pánů z Kravař, postavený koncem 14. století. Na jeho místě vyrostl v průběhu 15. a 16. století pohodlný renesanční zámek, ukrývající v sobě malou městskou citadelu, postavenou v dobách tureckého nebezpečí. Dnes v budově Žerotínského zámku sídlí Muzeum Novojičínska se stálou a svým druhem ojedinělou sbírkou klobouků, které se ve městě vyrábějí již od roku 1799. Originální expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků můžete zhlédnout v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků, které sídlí na Masarykově náměstí v tzv. Laudonově domě. V bývalém měšťanském sídle v roce 1790 zemřel slavný rakouský maršál E.G. Laudon. Právě tomuto vojevůdci je věnována také nová interaktivní expozice návštěvnického centra.

Každoročně je v Novém Jičíně pořádáno mnoho zábavných kulturních a sportovních akcí. V průběhu června až srpna je to Novojičínské léto, kdy se na prostranstvích města střídají divadla, kapely a zábavní umělci z celé republiky. Program vrcholí městskou slavností, což je tradiční akce na Masarykově náměstí konaná vždy začátkem září. V průběhu celého roku se na náměstí konají Novojičínské jarmarky s bohatým doprovodným programem.

Město je ideálním výchozím bodem pro výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Celou oblast protkávají značené turistické trasy, cyklotrasy a naučné stezky. Pro milovníky přírody je na okraji města revitalizovaný lesopark Skalky. K rekreačním účelům slouží vodní nádrž Čerťák, kde lze kromě koupání i sportovně rybařit. Pouhé 3 km od centra se nachází lyžařský areál Svinec, na úpatí tohoto vrcholu se nachází Oční studánka. Za navštívení stojí také zřícenina hradu Starý Jičín. 

Nový Jičín a jeho okolí rozhodně stojí za vidění, těšíme na Vaši návštěvu.

Zobrazit více

Atraktivity

 • Masarykovo náměstí
 • Stará pošta
 • Radnice
 • Žerotínský zámek
 • Návštěvnické centrum
 • Lesopark Skalky
 • Svinec
 • Hrad Starý Jičín

Hodslavice

Vítejte v Hodslavicích, malebné vesnici rozkládající se podél potoka Zrzávka v jižní  části okresu Nový Jičín.

Vesnice je lemována velkým množstvím květinových luk a hájů, což se promítlo i do znaku obce se symbolem jelena. A snad i proto, že se zde narodil historik, politik a Otec národa – František Palacký, dostaly Hodslavice do znaku také knihu, jako symbol moudrosti a vzdělanosti. Obec je bohatá na kulturní a historické památky. Mezi největší poklady Hodslavic patří rodný dům Františka Palackého, který postavil v roce 1796 jeho tatínek - Jiří Palacký. Původně tento prostý domek sloužil jako evangelická škola, dnes je zde umístěno muzeum se stálou expozicí věnovanou nejznámějšímu rodákovi Hodslavic. Na návsi před rodným domkem stojí socha Františka Palackého v nadživotní velikosti.

Obec se může chlubit nejstarším dřevěným kostelíkem v Moravskoslezském kraji, který má na svém trámu vyryto datum 4.9. 1551 a není známo, zda jde o datum převzetí kostela katolíky, datum opravy stavby, nebo zda byla v tomto roce památka opravdu postavena. Kostel je zasvěcen sv. Ondřeji. Pro veřejnost bývá otevřen na objednávku a při slavnostní bohoslužbě vždy 30.11. (na Ondřeje).

Na vysokém návrší zvaném Na Kopci, je skryt za hradbou vzrostlých stromům větrný mlýn holandského typu. Přesný letopočet vzniku mlýna není znám, ale stopou může být rok 1864, což je letopočet z údaje na plechové korouhvičce. I když do této stavby v letech 1952 a 1953 uhodil blesk a mlýn vyhořel, tvoří dnes, po citlivé opravě soukromým majitelem, tato chráněná kulturní památka jednu z malebných dominant vesnice.

Další neobvyklou zajímavostí Hodslavic jsou tři kostely. Roku 1813, a to přímo na svátek Petra a Pavla, byla zahájena výstavba Evangelického kostela. Zprvu byl tento kostel postaven s malými okny, bez věže i zvonů. Už dva roky po vydání Císařského patentu roku 1849, který evangelíkům umožnil stavět kostely s velkými okny a věží se zvony, byl položen základní kámen k přístavbě věže.

Římskokatolický kostel, jehož architektem byl Jaroslav Major, je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Základní kámen byl posvěcen roku 1905, o dva roky později se zde začaly konat bohoslužby. Kostelní zvon vážící 1 centýř, což je asi 56 kg, ulil již  v roce 1615 opavský zvonař Hans Sturm. Kostel je postaven dle vzoru pařížského chrámu Sacre Coer.

Za pozornost jistě stojí i další atraktivity v centru obce např. Stará evangelická škola, Fojtova stodola, Pilečkův dům, Staré fojtství. 

Za poslední odpočívkou před nádražím v Hostašovicích můžete dojet k nedaleké přírodní vodní nádrži Kacabaja, která v letních měsících nabízí nejen cykloturistům po náročném dni příjemné osvěžení.

Zobrazit více

Atraktivity

 • Rodný dům Františka Palackého
 • Dřevěný kostel sv. Ondřeje
 • Větrný mlýn holandského typu
 • Evangelický kostel sv. Petra a Pavla
 • Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
 • Stará evangelická škola
 • Fojtova stodola
 • Pilečkův dům
 • Staré fojtství
 • Vodní nádrž Kacabaja

Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína leží v Moravskoslezském kraji jihovýchodně od města Nový Jičín. Podhorskou obec rozkládající se v oblasti přírodního parku Podbeskydí obklopují ze severovýchodu vrcholy Jedle a Hlásnice, z jihu pak Mořkovská hora. Název obce se odvozuje od osobního jména „Žibota“. Písemně doložená historie obce se datuje od roku 1399. Životice patřily mezi pohorské vesnice, které byly až do třicetileté války české. Vesnice od roku 1411  patřila ke štramberskému panství a od roku 1558 až do zániku feudalismu k novojičínskému panství. První zmínku o fojtovi nacházíme až v roce 1516. Životice jsou známy jako první vesnice, která se roku 1523 vyplatila z roboty a svou svobodu si uhájila až do třicetileté války.

Za zmínku stojí i to, že součásti Životic byla i obec Zdislavice, která se nacházela v dolině mezi horou Jedlí a Hlásnicí, a pravděpodobně zanikla živelnou pohromou. Počátkem 18. století žila v životických lesích Gajduškova loupežnická rota, která naháněla hrůzu celému okolí. I když byl Gajdušek s několika svými přívrženci roku 1719 v Novém Jičíně popraven, někteří zbylí zbojníci až do roku 1736 znepokojovali stále tento kraj. V roce 1898 se našlo v Životicích při kopání u jedné stoleté lípy na statku 92 kusů zlatých uherských dukátů z 15. a 16. století. Majitel statku - rychtář je rozdal chudým rodinám.

Díky poloze v údolí řeky Jičínky stihlo vesnici několik povodní, které měly ničivé následky. V obci byla škola, která byla při povodni v roce 1760 stržena. Nedaleko této zaniklé budovy byla zásluhou Tereziánské akademie vybudována nová budova, ve které se začalo učit roku 1821. Fara se připomíná k roku 1337, okolo roku 1560 se stala luterskou, za třicetileté války zanikla a obnovena byla roku 1689. V 17. století se obec poněmčovala. Za okupace se Životice staly součástí Německa. Osvobozena byla obec v květnu 1945. Až do roku 1993 byly Životice součástí nedalekého Nového Jičína, samostatnost obec získala v den vzniku České republiky.

Dominantou obce je chrám sv. Jana Křtitele. Vystavěn byl na místě původního dřevěného kostela sv. Jana z roku 1451. Z tohoto období se zachoval dřevěný oltář, jehož vznik se datuje k roku 1482 a v současnosti je uložen v Moravské galerii v Brně. Kostel však v roce 1898 zcela shořel. V roce 1902 byl proto postaven kostel nový, zděný.

Obec nabízí obyvatelům i návštěvníkům kvalitní zázemí na turistické trase vedoucí z Nového Jičína do Beskyd. Okolní krajina je ideálním místem pro nenáročné procházky či projížďky na kole.

Zobrazit více

Atraktivity

 • Řeka Jičínka
 • Fara
 • Kostel sv. Jana Křtitele

Mořkov

Obec Mořkov je podhorská vesnice nacházející se v západním podbeskydí v nadmořské výšce 357 m n. m. Začátky obce spadají do konce 13. století, a tím se řadí k nejstarším, ale i největším obcím novojičínského okresu. Historickým základem vzniku obce se stala lokalita „Muritz“ udělená v roce  1274 olomoukým biskupem Brunem manovi Mravíkovi lénem. V dalších letech pak sdílí obec osudy panství štramberského, patřící pánům z Kravař. Na jejich listině se v roce 1411 poprvé objevuje název Morcov. V 16. století je zaznamenán v obci svobodný dvůr, z něhož pocházel rytíř Jan Jerzabek z Mořkova a znak Jeřábků se zachoval v kapličce na ulici U kaple. Panství štramberské bylo vystřídáno panstvím novojičínským.

K nejstarším budovám v obci patří kostel sv. Jiří o němž je první zmínka z roku 1587. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v roce 1878. Jižně od kostela stojí budova první školy z roku 1844, původní přízemní jednotřídka, která byla v roce 1879 zvýšena o jedno patro a stala se z ní dvoutřídní škola. V současné době slouží jako zdravotní středisko a zázemí pro další služby. Po levé straně silnice ve směru na Hodslavice byla v letech 1894 - 95 postavena soukromá evangelická škola, která v současné době slouží jako evangelická modlitebna. V roce 1910 byla postavena nová, původně pětitřídní škola, která byla v roce 1967 - 8 rozšířena o dva pavilony tříd a speciálních učeben, školní jídelnu, družinu a tělocvičnu. U školy se nachází památník připomínající osvobození obce a u evangelické modlitebny památník věnovaný obětem umučeným v koncentračních táborech. Ve směru do Hodslavic stojí po levé straně silnice Pomník obětem I. světové války.

Obec nabízí množství společenského vyžití pro místní občany i pro návštěvníky. Kulturní akce se pravidelně konají ve Společenském domě a dále v přírodním amfiteátru, který navazuje na areál venkovního koupaliště. Zázemí turisté naleznou v několika ubytovacích a stravovacích zařízeních, nebo v autokempu, který je součástí areálu koupaliště.

Obec má výhodnou polohu pro pěší i cykloturistiku. Z obce vede turistická cesta do sedla pod Krátkou, odkud stezka pokračuje dále do Zubří. Vystoupat se dá rovněž na vrchol Velkého Javorníku, kde je možnost obdivovat krásy pohoří Beskyd z nově postavené dřevěné rozhledny. Opačným směrem turistické cesty směřují po hřebenech Hundorfu, Huštýnu a Trojačce směrem na Valašské Meziříčí. Krásné výhledy do okolí umocňuje i cesta přírodními rezervacemi Huštýn a Trojačka. Turisté se mohou vydat i přes Huštýn do Zašové, kolem Jančových studánek pod vrcholem Huštýn.

Z akcí, které přesahují zájem regionu je znám turistický pochod "Okolo Mořkova", který se koná vždy začátkem května a z kulturních akcí Den obce, konaný vždy začátkem července.

Mořkov má dobré dopravní propojení do okolních měst a obcí, po silnici II/483 lze pokračovat do Hodslavic a Frenštátu p. R., vlaková zastávka na jižním okraji obce umožňuje cestování po železniční trati Ostrava – Kojetín.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zobrazit více

Atraktivity

 • Kostel sv. Jiří
 • Pomník obětem I. světové války
 • Areál venkovního koupaliště a kempu
 • Velký Javorník
 • Huštýn

Hostašovice

Obec Mořkov je podhorská vesnice nacházející se v západním podbeskydí v nadmořské výšce 357 m n. m. Začátky obce spadají do konce 13. století, a tím se řadí k nejstarším, ale i největším obcím novojičínského okresu. Historickým základem vzniku obce se stala lokalita „Muritz“ udělená v roce  1274 olomoukým biskupem Brunem manovi Mravíkovi lénem. V dalších letech pak sdílí obec osudy panství štramberského, patřící pánům z Kravař. Na jejich listině se v roce 1411 poprvé objevuje název Morcov. V 16. století je zaznamenán v obci svobodný dvůr, z něhož pocházel rytíř Jan Jerzabek z Mořkova a znak Jeřábků se zachoval v kapličce na ulici U kaple. Panství štramberské bylo vystřídáno panstvím novojičínským.

K nejstarším budovám v obci patří kostel sv. Jiří o němž je první zmínka z roku 1587. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v roce 1878. Jižně od kostela stojí budova první školy z roku 1844, původní přízemní jednotřídka, která byla v roce 1879 zvýšena o jedno patro a stala se z ní dvoutřídní škola. V současné době slouží jako zdravotní středisko a zázemí pro další služby. Po levé straně silnice ve směru na Hodslavice byla v letech 1894 - 95 postavena soukromá evangelická škola, která v současné době slouží jako evangelická modlitebna. V roce 1910 byla postavena nová, původně pětitřídní škola, která byla v roce 1967 - 8 rozšířena o dva pavilony tříd a speciálních učeben, školní jídelnu, družinu a tělocvičnu. U školy se nachází památník připomínající osvobození obce a u evangelické modlitebny památník věnovaný obětem umučeným v koncentračních táborech. Ve směru do Hodslavic stojí po levé straně silnice Pomník obětem I. světové války.

Obec nabízí množství společenského vyžití pro místní občany i pro návštěvníky. Kulturní akce se pravidelně konají ve Společenském domě a dále v přírodním amfiteátru, který navazuje na areál venkovního koupaliště. Zázemí turisté naleznou v několika ubytovacích a stravovacích zařízeních, nebo v autokempu, který je součástí areálu koupaliště.

Obec má výhodnou polohu pro pěší i cykloturistiku. Z obce vede turistická cesta do sedla pod Krátkou, odkud stezka pokračuje dále do Zubří. Vystoupat se dá rovněž na vrchol Velkého Javorníku, kde je možnost obdivovat krásy pohoří Beskyd z nově postavené dřevěné rozhledny. Opačným směrem turistické cesty směřují po hřebenech Hundorfu, Huštýnu a Trojačce směrem na Valašské Meziříčí. Krásné výhledy do okolí umocňuje i cesta přírodními rezervacemi Huštýn a Trojačka. Turisté se mohou vydat i přes Huštýn do Zašové, kolem Jančových studánek pod vrcholem Huštýn.

Z akcí, které přesahují zájem regionu je znám turistický pochod "Okolo Mořkova", který se koná vždy začátkem května a z kulturních akcí Den obce, konaný vždy začátkem července.

Mořkov má dobré dopravní propojení do okolních měst a obcí, po silnici II/483 lze pokračovat do Hodslavic a Frenštátu p. R., vlaková zastávka na jižním okraji obce umožňuje cestování po železniční trati Ostrava – Kojetín.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zobrazit více

Atraktivity

 • Výletiště Zrzávky
 • Vodní nádrž Kacabaja
 • Trojačka se studánkou Ještěrka
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Aktuality

Zde se dozvíte novinky ohledně cyklostezky.
Můžete se také zapojit pomocí hastagu #cyklostezkakoleje na instagramu!

Milí cyklisté, bruslaři, koloběžkaři :-) I letos se poběží na cyklostezce KOLEJE Novojičínský půlmaraton 11.5.2019, stezka bude proto uzavřena pro cyklisty - konkrétně se jedná o čas od 8 do 12 hodin v den konání akce (11. 5.).

V pátek jsme zahájili cyklistickou sezónu na cyklostezce Koleje :-) Sešlo se nás asi 30, děkujeme všem účastníkům :-)

V dubnu se koná Jarní cyklojízda, připojte se

Cyklisté, od 1. 3. probíhá registrace do výzvy Do práce na kole 2019, jezděte s námi v květnu do práce na kole ;-) https://dpnk.dopracenakole.cz/registrace_pristup/

Ahoj, Dobrý den. Dcera dnes ztratila na stezce klíče (i s čipem na obědy)...hledali jsme, ale marně. Prosím, pokud byste někdo našel, ozvěte se mi. Mockrát děkuji!!!!

Občas by chtělo cyklostezku vyčistit od listí,kamenů atd.Pro bruslaře je to docela mazec.

Cyklostezku vybudoval v roce 2014 Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko