Dokumenty ke zveřejnění

Závěrečný účet za rok 2021 + přílohy (zveřejněno 26.5.2022)

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 - MSK

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022 (zveřejněno 10.5.2022)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 (zveřejněno 12.3.2022)

 

Oznámení likvidace Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, v likvidaci a výzva věřitelům (zveřejněno 14.1.2022)

 

Rozpočtové provizorium 2022 (zveřejněno 28.10.2021)

 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 (zveřejněno 3.12.2021)

 

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (zveřejněno 25.9.2021)

 

Závěrečný účet za rok 2020 + přílohy (zveřejněno 30.6.2021)

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 - MSK

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 (zveřejněno 30.6.2021)

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 + přílohy (zveřejněno 5.5.2021)

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 - MSK

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 (zveřejněno 15.3.2021)

 

Rozpočet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2021 (zveřejněno 3.1.2021)

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na roky 2022-2023 (zveřejněno 3.1.2021)

 

Rozpočtové opatření č. 2/2020

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2021 (zveřejněno 23.11.2020)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na roky 2022-2023 (zveřejněno 23.11.2020)

 

Závěrečný účet za rok 2019 + přílohy (zveřejněno dne 25.5.2020): 

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - MSK

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020

 

Rozpočet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2020 (zveřejněno dne 2.1.2020)

 

Návrh Rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2020 (zveřejněno dne 30.10.2019)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 (zveřejněno 9.10.2019)

 

Závěrečný účet za rok 2018 + přílohy (zveřejněno dne 24.5.2019): 

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - MSK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozpočet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2019

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018

 

Rozpočtové opatření č. 1/2018

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2019

 

Závěrečný účet za rok 2017 + přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

FIN 2-12 M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - MSK

 

Rozpočet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2018

Rozpočtový výhled Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na roky 2019-2022

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

 

Rozpočet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na rok 2017

Rozpočtový výhled Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice na roky 2018 - 2021

 

 

 

 

Cyklostezku vybudoval v roce 2014 Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko