Aktuality

Zde se dozvíte novinky ohledně cyklostezky.
Můžete se také zapojit pomocí hastagu #cyklostezkakoleje na instagramu!

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

I přes nepříznivé počasí si účastníci v cíli Velikonoční cyklostezky užili tombolu, občerstevení z místní hospůdky a hudební produkci. Všem zúčastněným děkujeme :)

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

První ochutnávka fotek ze čtvrteční Velikonoční cyklojízdy. Nesešlo se nás díky počasí sice moc, ale i tak moc děkujeme všem zúčastněným :)

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Ani počasí nás nezastaví :) v 15:30 startuje Velikonoční cyklojízda na začátku cyklostezky KOLEJE v Novém Jičíně. Přidáte se :)

Cyklostezku vybudoval v roce 2014 Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko